STACJA KONTROLI POJAZDÓW W SKIERDACH


Pomimo epidemii nie wprowadzono złagodzenia rygoru posiadania aktualnego przeglądu – badania techniczne nadal obowiązkowo należy wykonywać w terminie.

Stacja Kontroli Pojazdów działa w niezmienionych godzinach.

Zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa.